Giới thiệu

By:

Vệ tinh Minisat đa chức năng của đại học Michigan

Vào mùa hè năm 2007, một nhóm sinh viên nhỏ đã nắm lấy cơ hội để bắt đầu một dự án mới tại phòng thí nghiệm chế tạo hệ thống không gian sinh viên của đại học Michigan (S3FL)

Ngày nay, dự án vệ tinh Minisat của đại học Michigan (M-cubed) đã và đang tiếp tục dưới sự hỗ trợ của rất nhiều tổ chức lớn như: Đại học Michigan, S3FL, Phòng thí nghiệm động cơ đẩy, và văn phòng Khoa học công nghệ trái đất của NASA

Dự án được tiến hành theo tiêu chí cửa đại học công nghệ California (Cal Poly). Trong đó, vệ tinh cubesat cần có khối lượng không quá 1kg và có kích thước tối đa 10 * 10 * 10 cm.

Mục tiêu của vệ tinh là chụp được ảnh trái đất với độ phân giải trung bình với tối thiểu 60% là mặt đất và tối đa 20% ảnh mây che phủ từ một vệ tinh cubesat. S3FL đồng thời cũng chế tạo Mcubed bus cho các dự án hiện tại và tương lai.

M-Cubed được lên kế hoạch để phóng vào vệ tinh trong mùa thu 2011 trong dự án phóng vệ tinh Nanosat với mục đích học tập và nghiên cứu lần thứ 3 của NASA (ELaNa)

Thông tin chi tiết, mời bạn tham khảo tại trang chủ website tại: http://umcubed.org